Årsmøde d. 25. januar 2019

Skytteforening og støtteforeningen afholder årsmøde fredag d. 25 januar 2019 kl. 18.00

Vi starter med lidt af spise inden mødet, derfor er tilmelding nødvendigt, tilmelding kan ske i klubben eller via mail til formand@skytte-forening.dk

Forslag det ønskes behandlet på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.