Om skytteforeningen

Historisk baggrund
Ølsted Skytteforening blev grundlagt i 1868, få år efter tabet af Sønderjylland.
Efter 2. verdenskrig holdt foreningen om sommeren til ved Ølsted Å. Om vinteren var det med en lille skydekasse, hvis bagvæg var en skovl Det foregik enten hos smed Rich. Jensen, Bottrupvej 2 eller hos mekaniker Brønnum, Bottrupvej 1, i dag Orlas Auto.
I en periode lå foreningen stille, men i 1983 blev den genetableret på Kirstinelundsvej over for skolen, som indendørs skydebane.
En brand i 1999 ødelagde klubhuset, men ved en god borgers hjælp blev der stillet en grund som gave til rådighed ved siden af vandværket. Ved en stor indsats af frivillige hjælpere og medlemmer, kunne foreningen i 2001 åbne i nye lokaler på Skolevænget 19.

Ølsted Skytteforening i dag
Ølsted Skytteforening råder i dag over et 15 meter indendørs baneanlæg med automatisk hæve/sænke borde, hvor vi skyder med riffel og pistol. Unge som ældre kan deltage i skydningen, pistol min. 12 år. Foreningen råder over mange typer våben, som frit kan bruges af medlemmer på klubaftner, samt ved konkurrencer.
Vi afholder løbene kurser for vores medlemmer for at øge deres skyttemæssige kundskaber. Der afholdes også forskellige arrangementer som fx fugleskydning, sommerfest, juleskydning, julefrokost, klubmesterskab, juleafslutning og fugleskydning for børn.