Historie

Ølsted Skytteforenings historie

Ølsted Skytteforening har eksisteret siden 1868. Der vides ikke meget fra gammel tid, men i årene ca. 1935-40 var der en skydebane på engen bag mejeriet. Skydebanen blev flittigt benyttet af Ølsteds mænd, gårdmænd, bønderkarle og hvem der ellers havde lyst. Dem der havde våben lånte ud til dem der ikke havde.

Efter krigen blev der etableret en skydebane på engen ved Ølsted Å. Banen var ret nøjagtig 200 m. I den ene ende blev der rejst et skyttehus. I den anden ende blev der etableret et anlæg med volde, markørgrav og skiveanlæg.
Banen var smukt placeret i naturen ved å breddens frodige plantevækst. Skrænten var ikke børnevenlig, men alligevel en yndet legeplads for byens børn, smedens, købmandens og karetmagerens.

I den løse jord på stien, havde tyskere smidt nogle patroner på deres vej ud af Danmark. De havde også gravet et stort hul. Heri fandtes fyldte patroner, samt andet eksplosivt grej. Bla. pansernæver af hvilke, der var et par stykker. En pansernæve er en meterlang stang på tykkelse med en voksen underarm. I den ene ende var der en knop, granathoved, så stort som et barnehoved. Der var også håndgranater. Tingene – patroner blev kastet i åen. hvor politiet bragte det til sprængning, og samtidig med braget rejste der sig en kæmpe vandsøjle.

På den tid brugte skytterne hovedsagelig tyske geværer og der var disponibelt ammunition. Efterhånden som tyske effekter blev inddraget, fik skytterne danske piber på geværerne, og anvendte derefter ammunition af en anden kaliber.

En stor del af mændene i byen var medlemmer af skytteforeningen og vist nok en enkelt kvinde, Ruth Juul.
Ruths far, Richard smed, var en stor drivkraft i foreningen i 50’erne og 60’erne.

Foreningen holdt en lille pause. Men i starten af 80’erne, blev en lille flok Ølstedborgere, gamle skytter og andre
interesserede enige i, at etablere en 15 m indendørs bane. Den blev etableret i Alfred Hjerrilds ene længe på Kirstinelundsvej 20. Den gik godt i en del år, men i 1999 blev et par drenges uforsigtige omgang med nytårs-skyts skyld i, at skytteforeningen brændte, hvorved mange gamle pokaler og scrapbøger gik tabt.

En ukuelig flok besluttede, at vi skulle have et nyt skyttehus og gårdejer Engel forærede os, meget gavmild, et stykke jord, hvor huset nu er beliggende, og vi har ved frivillig arbejdskraft fået et nyt og tidssvarende skydeanlæg i et godt hus. Så Ølsted Skytteforening er still going strong med mange medlemmer. I dag hovedsagelig pistolskytter, men der skydes også stadig med riffel.