Ny bestyrelse

Efter at Michael & Nikolaj valgte at forlade bestyrelsen, ved klubben generalforsamling, blev der valgt to nye medlemmer til bestyrelsen.

Helt nye kan man dog ikke kalde dem, da både Kim & John har siddet i klubbens bestyrelse før. Onsdag aften konstituerede bestyrelsen sig i sin endelige form.

Formand: John Christian Gerhauge
Næstformand: Jesper Larsen
Kasserer: David Skrostrup Nielsen
Sekretær: Jørgen Steinicke
Materielforvalter: Kim Juul

Man var allerede lige efter generalforsamlingen, samlet for at beslutte besættelsen af formandsposten, så en SKV1 ansøgning kunne sendes til politiet. Dette betyder at bestyrelsen i mellemtiden er blevet SKV1 godkendt.

Ved mødet onsdag aften konstituerede bestyrelsen for støtteforeningen sig ligeledes.

Formand: Gregers Kirdorf
Kasserer: Jesper Larsen
Mening medlem: Torben Nielsen

Begge bestyrelser vil benytte legligheden til at takker de afgående bestyrelsemedlemmer for deres store indsat.