Indbydelse til ÅRSMØDE 2021

Ølsted Skytteforening og Støtteforening

afholder

ÅRSMØDE

Fredag d. 4 juni 2021  kl. 18.00

Grundet Covid-19 restriktioner som pt er gældende, er det nødvendig at tilmelde sig. Herved kan bestyrelsen, vurdere om der er plads til at huse mødet i vores egne lokaler. Det vil inden mødet blive bekendtgjort hvor mødet afholdes.

Hvis det bliver nødvendigt at afholde møde i lejede lokaler og/eller det ikke er praktisk muligt, vil bespisningen kunne bortfalde.

Der er krav om gyldig*) Coronapas og det er pålagt foreningen at kontrollere dette, før der kan gives adgang til de lokaler, hvor mødes afholdes. Hvis der ikke kan fremvises den fornødende dokumentation, er det ikke muligt at deltage i mødet.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1 juni 2021.

Sidste frist for tilmelding er d. 28 maj 2020.

Tilmelding kan gøres på opslaget i klubben, eller på mail:

>>>> sekretaer@skytte-forening.dk <<<<

*) det er muligt at læse her hvilke krav der er gældende til Corona passet:

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/coronavirus-covid-19.