Åbent for øvede skytter i klubben den 28. december 2023

Hej godtfolk.

Glædelig Jul og godt Nytår!

Igen i aften den 28. december 2023 har klubben åbner fra kl. 18.30.
Og igen vil skydning som udgangspunkt kun være for øvede skytter.

Husk at det er absolut sidste chance for at få lavet en transporterklæring, hvis du skal låne foreningsvåben med til Juleterrænskydning i Ulfborg i morgen.
Det er også sidste chance for at købe ammunition til samme.

Med “øvede skytter” forstås medlemmer, som er rutinerede nok til at klare sig selv på skydebanen.

Årsagen er, at der ikke er vagthold på i aften.
Det betyder, at man ikke kan være sikker på, der er nogen til at hjælpe med skydninger for ikke øvede medlemmer.

Øvede skytter har som minimum en SKV-godkendelse samt gennemgået vores 3 kurser: Sikkerhed, skydestilling og våbenvedligehold.

Med venlig hilsen
David