Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Ølsted Skytteforening indkalder til ordinær Generalforsamling

fredag den 26. januar 2024 kl. 19.00
(forventet starttid da spisningen skal være færdig først)

i Ølsted Skytteforenings klublokale:

Skolevænget 19, Ølsted
8723 Løsning

Alle er velkomne men kun medlemmer over 16 år har stemmeret jf. vedtægterne.

Dagorden ifølge vedtægterne.

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag skal sendes på mail til formand@skytte-forening.dk
Alternativt kan de lægges i idepostkassen i klubben.
Husk at mærke forslaget med ”Generalforsamling”.

Med venlig hilsen
Ølsted Skytteforenings Bestyrelse

PS.: Information om spisning i relation til generalforsamlingen kan findes her.


Støtteforeningens generalforsamling forventes afholdt i umiddelbart forlængelse af Skytteforeningens generalforsamling efter en passende pause.