Vagtholds Nyt

Der er sket nogle få rokader på vores hårdt arbejdende vagthold.

Da Jørgen har forladt bestyrelsen, er han droppet ned fra posten som skydeleder, til alm. medlem på vagthold 2. Brian er rykket fra hold 4 til hold 2, hvor han forsat er skydeleder. Ny i bestyrelsen er John, som derfor indtræder som skydeleder på hold 4.

Jesper Larsen har valgt at udtræde helt fra valgtholdet. Så stor tak for hans indsats på vagtholdet igennem mange år.

Men der vil stadig være en Jesper på vagthold 3. Da Jesper Lisbjerg flytter fra hold 2 til hold 3.

Så alt er faldet på plads. Hvilket er fremragende, da uden vores vagthold ville klubaftener slet ikke kunne gennemføres. Stort tak skal der lyde.