Grovlicens nye regler

Nye regler for erhvervelse af grovlicens

Der skal skydes 30 skud i 3 skiver (10 i hver), hvor der ialt opnås mindst 200 point.