Ændringer Bestyrelsen

Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen således ud:

Formand: Per Brorson
Næstformand: Torben Nielsen
Kasserer: David Skrostrup
Sekretær: Jørgen Steinicke
Materielforvalter: Brian Hauge Rehmeier